Direktori Pegawai

mail   Emel       Cetak

 

Nama Dan Jawatan e-Mel Telefon Foto

Y.Bhg. Dato' Puasa bin Md Taib, DPMS, SIS, KMN, AMS, PPT
Yang Di Pertua

puasa@mpsepang.gov.my 03-83190200
Samb : 201

Muhammad Hafiz bin Shaari,
AMS

Tuan Timbalan Yang Di Pertua / Setiausaha

hafiz_shaari@mpsepang.gov.my 03-83190204
hafiz
Ketua Jabatan
Nama dan Jawatan e-Mel Telefon Foto
Nor Suhaila binti Saat
Pengarah
Jabatan Khidmat Pengurusan
suhaila@mpsepang.gov.my

03-83190312

Nor Suhaila binti Saat

Ahmad Saifunazif bin Mat Yatim
Pengarah
Jabatan Kejuruteraan

saifunazif@mpsepang.gov.my 03-83190383
ahmad

Rozeta binti Md Yusof
Pengarah
Jabatan Perancangan Bandar

rozeta@mpsepang.gov.my

03-83190372

Rozeta binti Md Yusof
YM Raja Zulhelmi bin Raja Saleh
Pengarah

Jabatan Perbendaharaan

zulhelmi@mpsepang.gov.my

03-83190268

Raja Zulhelmi bin Raja Salleh


Mohd Fahmy bin Tumut
Pengarah
Jabatan Penilaian Dan
Pengurusan Harta
 

fahmy@mpsepang.gov.my

03-83190332

Mohd Fahmy bin Tumut
Ruhaila binti Abdul Rahman
Pengarah
Jabatan Landskap
ruhailar@mpsepang.gov.my 03-83190362
 Sulaiman bin Abi Hashim
Pengarah
Jabatan Kawalan Bangunan
sulaiman@mpsepang.gov.my 03-83190352
Sulaiman bin Abi Hashim
Kuzaini bin Hamidon
Pengarah
Jabatan Kesihatan
Dan Persekitaran
kuzaini@mpsepang.gov.my 03-83190247
Kuzaini bin Hamidon
Mohd Azran bin Musa
Pengarah
Jabatan Penguatkuasaan
azran@mpsepang.gov.my 03-83190223
Mohd Azran bin Musa
Zelda binti Mohd Zamri
Pengarah
Jabatan Pembangunan
Masyarakat
zelda@mpsepang.gov.my 03-83190318
Noor Halif bin Noorzan
Pengarah
Jabatan Pelesenan
halif@mpsepang.gov.my 03-83190257
Noor Halif bin Noorzan
Nuriel Izmie binti Muhamad Rusly
Ketua
Unit Integriti
nuriel@mpsepang.gov.my 03-83190277
NURIEL

Afra' Fardillah Zai Mustapar
Ketua
Unit Korporat Dan
Perhubungan Awam

afra@mpsepang.gov.my 03-83190223
afra

 

Rosziana binti Bassin
Ketua
Unit Pengurusan Maklumat

rosziana@mpsepang.gov.my 03-83190212
Rosziana binti Bassin

Badrul bin Rahim
Ketua
Unit Pusat Setempat (OSC)

badrul@mpsepang.gov.my 03-83190287

Fazariza binti Muhamad Mujal
Ketua
Unit Audit Dalam

fazariza@mpsepang.gov.my 03-83190342
Fazariza binti Muhamad Mujal

Mohd Nor Amiruddin
bin Ab Karim

Ketua
Unit Perundangan

amirrudin@mpsepang.gov.my 03-83190232
Mohd Nor Amirrudin bin Ab Karim

Nur Hidayati binti Dahalan
Ketua
Unit Tender Dan Kontrak

nurhidayati@mpsepang.gov.my 03-83190314
Norrehan bin Amat Kasman
Ketua
Unit Perkhidmatan Bandar
norrehan@mpsepang.gov.my 03-83190237
Norrehan bin Amat Kasman
Mohamad Shahidan bin Hashim
Ketua 
Unit Pesuruhjaya Bangunan
shahidan@mpsepang.gov.my 03-83190327