mail   Emel       Cetak

Fungsi Dan Tujuan Penubuhan

Jawatankuasa Perunding Penduduk Induk
Jawatankuasa Perunding Penduduk Zon
PENGERUSI
Yang Dipertua MPSepang

TIMBALAN PENGERUSI 
Timbalan Yang Dipertua MPSepang

SETIAUSAHA
Pengarah Jabatan Korporat Dan Pembangunan Masyarakat MPSepang

BENDAHARI
Pengarah Perbendaharaan MPSepang

AHLI-AHLI
Semua Ahli Majlis Dan Ketua Jabatan
PENGERUSI
Ahli Majlis yang dilantik

TIMBALAN PENGERUSI
Ahli Majlis / Calon Lantikan Jawatankuasa Perunding Penduduk Zon

SETIAUSAHA
Lantikan oleh Pentadbiran

BENDAHARI
Ahli Majlis / Calon Lantikan 
Jawatankuasa Perunding Penduduk Zon

AHLI-AHLI
Ahli Majlis / Pengerusi / Setiausaha Persatuan Penduduk / AJK Surau / AJK Masjid / AJK Rukun Tetangga / Badan Bukan Kerajaan (NGO)

 

Fungsi Dan Tujuan Penubuhan

  • Memperkukuhkan dan memperkemaskan fungsi dan tugas Ahli Majlis sebagai agen yang menghubungkan di antara Majlis dan penduduk.
  • Menjadi agen perantaraan penyalur maklumat dan peraturan Majlis kepada penduduk.
  • Menggalakkan penyertaan penduduk dalam semua aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis.
  • Memantau aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai persatuan penduduk di setiap zon.
  • Melaksanakan aktiviti LOCAL AGENDA 21 ke arah pembangunan MAMPAN di dalam Majlis Perbandaran Sepang.